Tin tức trong & ngoài nước

Không tăng thuế, phí, lệ phí trong năm 2017

  Không tăng thuế, phí, lệ phí trong năm 2017, Đây là nội dung nổi bật tại Nghị quyết 84/NQ-CPvề Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 08/2017. Theo đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các yêu cầu sau: ...

Read More »

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 9

31-1

Tăng trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc, phát sai dự báo thiên tai phạt 50 triệu đồng… là chính sách có hiệu lực từ tháng 9. Được phép vay trái phiếu Chính phủ để bán trong 180 ngày Từ ngày 1/9, Thông tư số 10/2017 của ...

Read More »