lich-thi-dau-29-3-2218

Danh sách đăng ký – Nhà Hàng Tân Hương Sơn

DANH SÁCH THAM GIA ĐĂNG KÝ
THAM GIA CÚP NHÂN VĂN LẦN 9 NĂM 2018
Tên Đơn Vị: Công Ty TNHH Dịch Vụ Nhà Hàng Tân Hương Sơn
Trưởng Đoàn: Nguyễn Đước Diệm
Điện Thoại: 0908079022

Nguyễn Đức Diệm (2)
Năm Sinh: 06/06/1978
Phan Hữu Khôi (9)
Năm Sinh: 22/01/1998
Nguyễn Minh Trường (7)
Năm Sinh: 09/08/1999
Phạm Hoàng Vũ (5)
Năm Sinh:23/08/1992
Lê Quốc Lợi (11)
Năm Sinh: 10/10/1997
Vũ Đình Thành (4)
Năm Sinh: 08/12/1987
Hoàng Nhân (12)
Năm Sinh: 27/10/1998
Hồ Anh Việt (1)
Năm Sinh: 29/05/1998
Lê Hoàng Tuấn (3)
Năm Sinh: 27/01/1998
Trương Trường Sơn (6)
Năm Sinh: 30/03/1998
Phan Lam Kiệt (8)
Năm Sinh: 17/07/1998
Nguyễn Xuân Hùng (10)
Năm Sinh:10/01/1999

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *