HỘI DOANH NGHIỆP QUẬN TÂN BÌNH


Địa chỉ: 215 Trường Chinh, P.12, Q.Tân Bình
Hotline: 028.39492516 - Fax: 028.39492519
Di động:0913.080967
Email: hoidntb@gmail.com