logo
logo

Nhằm giúp các doanh nghiệp tiếp cận gói hỗ trợ vay vốn trả lương ngừng việc. trả lương phục hồi sản xuất, Thủ tướng đã ban hành Quyết định 33/2021/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.

Theo đó, điều kiện để người sử dụng lao động được hỗ trợ vay vốn trả lương ngừng việc được quy định tại Điều 38 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg (được sửa đổi tại khoản 22 Điều 1 Quyết định 33/2021/QĐ-TTg). Cụ thể, người sử dụng lao động được hỗ trợ vay vốn trả lương ngừng việc khi có người lao động làm việc theo hợp đồng lao động: - Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến tháng liền kề trước thời điểm người lao động ngừng việc; - Phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022. (So với trước đây, đã bỏ đi điều kiện không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài vào thời điểm đề nghị vay vốn). Điều kiện vay vốn trả lương phục hồi sản xuất Theo đó, điều kiện vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động bao gồm: (1) Đối với người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động toàn bộ hoặc một phần theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 hoặc có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị 16/CT-TTg hoặc áp dụng các biện pháp không hoạt động/ngừng hoạt động/hoạt động hạn chế/hoạt động có điều kiện/hoạt động hạn chế, có điều kiện theo quy định tại Nghị quyết 128/NQ-CP trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022: (Trước đây chỉ quy định trường hợp doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động có phương án, kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh). - Có người lao động làm việc theo hợp đồng lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại thời điểm đề nghị vay vốn. - Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh đối với trường hợp phải tạm dừng hoạt động. (Trước đây chỉ quy định có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh). (2) Đối với người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: - Có người lao động làm việc theo hợp đồng lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn. - Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh. So với trước đây, đã bỏ đi điều kiện không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đã hoàn thành quyết toán thuế năm 2020 tại thời điểm đề nghị vay vốn.

9
10
18
logo

Hội Doanh nghiệp quận Tân Bình là một tổ chức xã hội nghề nghiệp đại diện cho các doanh nghiệp đa thành phần kinh tế và đa ngành nghề đang hoạt động trên địa bàn thành phố,là “cầu nối” đại diện....

Địa chỉ: 215 Trường Chinh, P.12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 070 718 0687

Website: https://hdntb.vn/

Giờ làm việc: 09:00 - 17:00

Copyright © 2020 - 2021 - Hội doanh nghiệp quận Tân Bình. Thiết kế website bởi webmoi.vn
Contact Me on Zalo